Vi er et lite arkitektkontor som har lang erfaring med oppdrag innenfor følgende kategorier:

  • Boliger, alle kategorier (enebolig, rekkehus, blokk, loftsutbygging).
  • Fritidsbebyggelse, fra det enkle til de mer storslagne.
  • Mindre og mellomstore næringsbygg.
  • Regulerings- og bebyggelsesplaner, bolig og næring.
  • Alle typer om- og tilbygginger, samt restaurering.
  • Oppmåling eksisterende bygg – leiearealberegning for næringsbygg.
  • Bensinstasjoner.
  • Svømmebasseng.