1.2.3..Sivilarkitekter

Vi er et lite arkitektkontor som har lang erfaring med oppdrag innenfor boliger (enebolig, rekkehus, blokk, loftsutbygging), fritidsbebyggelse fra det enkle til de mer storslagne, mindre og mellomstore næringsbygg, regulerings- og bebyggelsesplaner, bolig og næring og alle typer om- og tilbygginger, samt restaurering. Vi gjør også oppmåling av eksisterende bygg – leiearealberegning for næringsbygg, bensinstasjoner og svømmebasseng.

Navigation Menu

Tilbygg